A131545 TAN JU ANN

Salam sejahtera. Ini merupakan jurnal keempat untuk tugas modul pengurusan emosi . Kuliah pada 17 – 8 – 2011 ( Hari Rabu ) telah dibahagikan kepada beberapa sesi,iaitu penerangan projek pengurusan emosi, sesi video dan sesi kuliah. Dalam sesi perbincangan projek pengurusan emosi,Dr Zamri telah memberi bebeapa contoh tajuk yang boleh dipilih untuk projek tersebut. Selain itu,kumpulan kami telah bincang tentang tajuk yang ingin dikajikan sebelum kuliah.

Tajuk pertama kuliah ini merupakan emosi dan motivasi. Emosi merupakan effective tone,ia boleh dibahagikan kepada positif dan negatif . Motivasi pula merupakan pemikiran seseorang dengan aspek directional dan energizing. Emosi dapat dibagikan kepada beberapa komponen iaitu status perasaan, proses kognitif, perubahan fisiologi dan tingkahlaku berkaitan.Lang et al menyatakan bahawa Emosi tidak dapt dipisahkan dari motivasi. Emosi merupakan motivasi kepada tingkahalku dan motif boleh menjadi emosional. Contoh yang dibagikan seperti, motif pebunuhan ialag untuk mendapat duit dan itu juga disebabkan kebencian. Cinta akan memotivasikan seseorang untuk terlibat dalam tingkahlaku tertentu seperti menelefon dan memberi hadiah. Walaubagaimanapun,emosi itu bukan semesti merupakan pendoring kepada seseorang. Menuruti Mook, beliau menyatakan bahawa motivasi menyebabkan seseorang memilih untuk melakukan sesuatu daripada yang lain . Dalam James – Lange teori, emosi mempunyai komponen stimulus, physiological arousal dan perubahan tingkahlaku, pengalaman subjektif. Contohnya, sekiranya seseorang terserempak dengan seorang lelaki di tempat meletak kereta pada malam, ia merupaka stimulasi untuk seseorang menimbulkan kerangsanggan physiological iaitu cabut lari atau menjerit dengan kuat. Seterusnnya, ia akan menimbulkan pengalamna sebjektif kepada seseorang seperti seseorang itu berasa takut apabila berada di tempat letak kerata sendiri kelak. Cannon’s challenge pula mempunyai stimulasi,conscious emosi dan kerangsanggan physiological . Ia berbeza dengan teori James- Lang, Cannon’s challenge tidak mempunyai pengalaman subjektif kepada seseorang. Two – factor theory mengandungi stimulasi, erangsanggan physiological, ognitif label dan conscious emosi. Apakah itu emosi ? Emosi itu mempengaruhi espresi muka,pertuturan badan, mengaktifkan otrak dan cognitive appraisals .

Motivasi itu ialah tindakan dan pemilihan kita terhapdap sesuatu perkara dan proses membuat tindakan. Motivasi itu merupakan factor – factor luaran dan dalaman yang membutajan seseorang mempunyai tingkahlaku tertenru. Drive merupakan desakan dalaman yang mengaktifkan tingkahlaku untuk melakukan sesuatu. Incentif merupakan matlamat luaran yang menolak atau menarik sesuatu kecenderungan untuk bertindak. Instinct merupakan motifyang semulajadi dan arousal mendorong kita untuk mengekalkan aas kebangkitan yang optimum. Homeostasis merupakan keadaan dalaman yang berterusan yang mesti dikawal scara aktif oleh badan. Drives boleh merupakan kegalgalan homeostasis, ia dapat menyebabkan tingkahlaku untuk membetulkan system homeostasis. Binatang bertingkahlaku berasaskan keperluan mereka sama ada meningkatkan atau menurunkan kalori yang diambil. Incentif merupakan factor yang mempengaruhi motif kepada sesuatu tindakan sama ada dalam bidang kewangan atau bukan kewangan. Incentif juga merupakan sebab seseorang membuat pilihan. Incentive dapat dibahagikan beberapa jenis iaitu, segi kewangan, segi moral dan segi coercive. Contoh incentif ialah binatang yang bergaduh, binatang yang cuba untuk melarikan diri daripada keadaan bahaya. Manakala arousal merupakan tindakana physiological dan psychological . Arousal membolehkan seseorang itu mempunyai motif untuk mengekalkan arousal dan perasaan ingin tahu itu membolehkan seseorang memahamisituasi yang dialamai. Dalam Humanistic theory, Abraham Maslow menyatakan bahawa motif dapat dibahagikan kepada beberapa tahap dari keperluan kehidupan asas kepada psychological dan keperluan individu . keperluan asas ialah keselamatan seseorang dan keperluan harian seperti makanan,minuman dan tempat perlindungan. Psychological keperluan merupakan perasaan dihormati dan perasaan dicintai. Selain itu, keperluan individu seseorang ialah pencapaian seseorang dan kebolehan seseorang. Emosi itu menimbulkan kerangsanggan dan motid menimbulkan tindakan seseorang. Contoh yang dapat dibagikan ialah cinta kasih saying kepada ibu bapa,menyebabkan seseorang mempunyai motivasi dalam kehidupan supaya belajar bersungguh – sungguh dengan tidak mengorban cinta kasih saying ibu bapa.

Sebelum kuliah kedua, kami telah dipertontonkam dengan sebuah video. Video tersebut amat menyedihkan Pencipta lagu tersebut ialah Halim Yazid. Dalam lagu tersebut, beliau menceritakan nasib hidupnya yang bersusah . Walaubagaimanapun, beliau tetap tabah dan mempunyai harga diri dengan mencapai impiannya. Ketabahan beliau telah membolehkannya melanjutkan pelajaran sehingga university iaitu , Universiti Malaya. Saya berasa lagu ini amat bersesuaian dengan kehidupan seseorang pelajar perubatan, kita semua seharusnya tabah dalam proses melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan Marilah kita menghayati lyric lagu oleh Halim yazid.

Ado satu ketika cikgu mintok 10 rial
dio kata sekolah kito nok gi melawat sambil belajar
Hummm…tak dok apo doh la cikgu wei.., saya tok leh bayar
Orghe lain gi belako, ambo sore jah tinggal
Hok ambo perit sengoti, kena gi sekolah alik pete
cikgu kata wajib mari, rumoh kuning ado latihan
Ambo la hok banyok sekali kena hungga keliling pade
kerana ambo tok leh nok beli seluar pendek kasut suke
Ooooooo….Malu nye wei, ambo kena paje
Oooooooo…Ni lah baru ambo royat ko orghe
Terimakasih lah cikgu-cikgu kerana sudi ajar saya
Dari darejah satu hinggo jadi manusio
Mintok halal segala ilmu hok cikgu bui selamo maso
Di tapok kaki guru ambo tunduk mintok reda

Alkisahlah ambo pulok tengoh dok kena gaji di universiti Malaya
Buku rujukan pun ambo takdok, paka harap ko salin nota
Beraso malu jugok masok majlis hok besar-besar
Baju ambo muroh telajok, 12 rial jah sehelai
Hari konvokesyen, hari untuk ayoh bonda
Penat jerih seribu musim, harap mek ayoh beraso banggo
Tahniah dari sain-sain, ambo terima banyok bunga
Ambolah orghe panggil Halin anok kapong kito hok paling Berjaya

Tajuk kedua bagi kuliah minggu ini merupakan Teori FKP. Apakah itu FKP? FKP merupakan fisiologikal, kognitif dan psikoanalitik. Ketiga- tiga teori ini menyatakan pengalaman emosi. Kebanyakkan teri menyatakan bahawa emosi mempunyai beberapa komponen seperti perasaan subjektif , cognitive appraisal, kerangsanggan fisiologikal, pergerakkan badan dan motivasi ( tindakan seseorang terhadap emosi) . Namun begitu, teori tersebut berbeza dari susunan komponen yang berlaku. Dalam fisioligikal teori, pakar fisiologi menekankan bahawa emosi merupakan hasil otak dan nervous system. Asas emosi merupakan stimulasi kepada nervosu system. Teori yang menyokong fisiologikal teor merupakan James – Lang , Cannon – Bard dan psychobiological theories . James – Lang teori merupakan teori yang paling tua tentang pengalaman emosi. Teri ini menyatakan bahawa tindakan fisiologikal berasas daripada stimulasi terhadap emosi. Saya amat bersetuju dengan teori tersebut. Tindakan melarikan diri daripada keadaan bahaya disebabkan seseorang itu mempunyai perasaan takut terhadap sesuatu yang akan menyebabkan kecederaan.

Sebagai kesimpulannya, emosi itu menyebabkan tindakan yang berbeza kepada setiap individu. Emosi itu amat berkaitan dengan motivasi. Motivasi menjejas emosi seseorang dan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan . teri- teori yang disampaikan oleh Dr Zambri dalam kuliah ini sangat menarik dan sayan akan perhatikan setiap emosi dan stimulasi pada emosi tersebut dalam kehidupan harian.