Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di dalam penulisan jurnal pengurusan emosi ini. Diam tak diam ini merupakan penulisan jurnal terakhir saya di dalam kursus ini. Pada hari Rabu bersamaan dengan 24 Ogos 2011 yang lepas, saya telah menghadiri kuliah yang ke 5 untuk kursus ini.

Apa itu personaliti ?

Psikologi personaliti ialah satu cabang psikologi yang mengkaji personaliti dan perbezaan individu. Antara yang menjadi fokus tumpuan termasuk:

1. Membina satu gambaran yang koheren individu atau proses psikologi utama

2. Penyiasatan perbezaan individu – bagaimana setiap orang adalah unik

3. Penyiasatan sifat manusia – bagaimana orang mempunyai sifat yang sama

“Personaliti” boleh ditakrifkan sebagai satu set ciri-ciri yang dinamik dan tersusun dimiliki oleh seseorang yang unik dan mempengaruhi sifat kognitif, motivasi dan tingkah laku dalam pelbagai situasi. Perkataan “keperibadian” berasal dari ayat Latin, yang bermaksud topeng. Ketara, dalam teater di dunia kuno berbahasa Latin-, topeng tidak digunakan sebagai alat plot untuk menyembunyikan identiti yang bersifat sebenar, tetapi merupakan satu konvensyen yang digunakan untuk mewakili atau melambangkan aksara yang terlindung.

Psikologi Gordon Allport iaitu perintis Amerika (1937) menyifatkan dua cara utama untuk mengkaji personaliti: nomothetic dan idiographic. Psikologi Nomothetic bertujuan membina undang-undang umum yang boleh diguna pakai kepada ramai orang yang berbeza, seperti prinsip aktualisasi diri, atau sifat extraversion. Psikologi Idiographic adalah suatu percubaan untuk memahami aspek-aspek yang unik untuk setiap individu tertentu.

Kajian personaliti mempunyai sejarah yang luas dan pelbagai dalam bidang psikologi, dengan banyak tradisi teori. Teori-teori utama termasuk kecenderungan (sifat) perspektif, psychodynamic, kemanusiaan, biologi, behaviorist dan perspektif pembelajaran sosial. Tiada persetujuan tentang takrif “keperibadian” dalam bidang psikologi. Kebanyakan penyelidik dan pakar psikologi tidak jelas dalam mengenal pasti diri dengan perspektif tertentu dan sering mengambil pendekatan yang bersifat bermacam-macam. Penyelidikan secara empirikal didorong seperti “Big 5” personaliti model manakala penyelidikan yang lain memberi penekanan kepada pembangunan teori seperti psychodynamics. Terdapat juga penekanan besar kepada bidang yang dinamakan ujian personaliti. Dalam bidang pendidikan dan latihan psikologi, kajian sifat personaliti dan pembangunan psikologi biasanya dikaji semula sebagai prasyarat kepada kursus-kursus psikologi tidak normal atau klinikal.